bukalemun vücut kısımları

Bukalemunlar ayırt edici vücut özellikleri ile bilinirler ve farklı bukalem ullleri türleri vücut yapısında farklılıklara sahipken, ortak özelliklere sahiptirler.

Bukalemunlar başın şekli, vücut uzunluğu, kret ve genel boyut bakımından farklılık gösterir.

Bukalemunlar sürüngen dünyasında çok uzun dilleri için bilinirler. Bu diller genellikle kendi vücut uzunluğundan daha uzun ölçer.

Bir bukaleminin dibinde beş ayak parmağı bulunur ve bunlar üç ayak parmağından biri ve ikisinin biri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu, ağaç dallarını daha iyi tırmanıp kavramalarını sağlar.

Bukalemun hakkında ilginç olan şey, kulak yapılarının yetersiz olmasıdır. Pek çok bilim adamı sağır olduklarını düşünüyor ancak ses titreşimleri hissetme yeteneklerine sahip olabilirler.

Bir bukalemun gözlerini ayrı ayrı döndürebilir, böylece aynı anda karşıt yönde bakabilir. Göz kapakları da birleştirilir ve bukalemunlar genelde onlardan gözlerini kesiyor gibi görünürler.